Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Grafisk identitet

Bild: grafisk manual

Upplands-Bro kommuns grafiska identitet innehåller riktlinjer och mallar för att säkerställa att varumärket vårdas på ett effektfullt sätt.

Ladda ner vår grafiska manual härPDF

Se bläddringsbar PDF genom att klicka på omslaget nedan.

Upplands-bro kommun grafisk manual

Viktigt verktyg för framgång
Upplands-Bro kommun har mycket att erbjuda och den grafiska identiteten är ett viktigt verktyg i det arbetet. Den hjälper oss att konkurrera om uppmärksamhet om nya invånare, företagsetableringar och besökare. En samlad visuell identitet bidrar till tydlighet, enhetlighet och igenkänning och är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke.

Enkelt och lätt
Det är snabbt och lätt för medarbetarna att skapa kommunikationsprodukter. Genom att använda riktlinjer och mallar behöver ingen fundera över utseendet utan kan koncentrera sig på innehållet och tidpunkten för kommunikationen. Därmed sparas både pengar och tid.

Decentraliserat
Upplands-Bro kommun har ett decentraliserat kommunikationsansvar. Det innebär att chefer för respektive verksamhet ansvarar för både intern och extern kommunikation. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunikationsfrågor och den grafiska identiteten är beslutad av kommunfullmäktige. Därmed ska de grafiska riktlinjerna följas av alla som verkar inom Upplands-Bro kommuns olika verksamheter; helägda bolag, projekt i kommunens regi samt vid tillfällen då kommunen finansierar merparten av ett evenemang.

Support
Upplands-Bro kommuns Kommunikationsstab stöttar organisationen i kommunikationsfrågor. Kontakta staben om något verkar oklart, för att få tips eller handledning. Kommunikationsstaben ger råd och rekommendationer om den grafiska identiteten och ansvarar för eventuella förändringar i den grafiska profilen.

kommunikationsstab@upplands-bro.se

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-08-05