Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

@kommunarbetare

-I december 2012 startade Upplands-Bro kommun sitt vandrande twitterkonto, @kommunarbetare. Tanken med kontot är att visa på den bredd av yrkeskategorier som finns på en kommun och utmana schablonbilden av att kommunanställda bara sitter och fikar hela dagarna.

Den som har kontot twittrar helt fritt under sin vecka. Kommunen modererar inga inlägg utan det är frihet under ansvar som gäller. Självklart får den som har kontot inte bryta mot svenska lagstiftning vad gäller kränkningar, hets mot folkgrupp, personangrepp och ärekränkningar, hot, trakasserier, uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag.

Paus för utvärdering
12 maj 2013 tog kontot en paus för att utvärderas.

Utvärdering av @kommunarbetarePDF

Den 30 september 2013 startade kontot igen. Här följer en lista på vem som har hand om kontot:

Februari 2015

 • 16-22 februari, Anne-Charlotte Ramsthaler, Utbildningskontoret.
 • ​9-15 februari, Petra Valente, lärare Vuxenutbildningen
 • 2-8 februari, Ulf Sörman, teknisk projektledare på avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd

September-december 2014

 • 15-21 december, Glenn Hansson, upphandlare på kommunledningskontoret
 • 8-14 december, Henric Carlson, planarkitekt på plan- och exploateringsavdelningen
 • 1-7 december, Pernilla Jogfors, gymnasiebibliotekarie på Upplands-Brogymnasiet
 • 24-30 november, Leo Lindström, projektledare Åter i arbete, Arbetsmarknadsenheten
 • 17-23 november, Elisabeth Olofsson, personalstaben​
 • 10-16 november, Anki Liljebrand, systemförvaltare Socialkontoret​
 • 3-9 november, Lotta Sigurdsson, förskollärare Ekbackens förskola​
 • 27 oktober-2 november, Anders Linder, kommunikationsassistent
 • 20-26 oktober, Marika, Karin och Helena på Öppna förskolorna
 • 13-19 oktober, Maria Palm, föreståndare Brohuset
 • 6-12 oktober, Irma Aalto
 • 29 september-5 oktober, Marcus Nybom
 • 22-28 september, Kaj Söder, utbildningschef
 • 15-21 september, Malvina Hagbjörk, miljösamordnare
 • 8-14 september, Charlotta Kristiansson, utredare
 • 1-7 september, Caroline Falkengren, kommunikationsstrateg

September 2013-maj 2014

 • 30 september-6 oktober 2013 Havva Ilhan, personalsekreterare
 • 7-13 oktober 2013 Mathias Forsberg, näringslivschef
 • 14-20 oktober 2013 Karin Soffiantini Yildiz, chef för resursteamet
 • 21-27 oktober 2013 Sara Lindell Heed, sångpedagog
 • 28 oktober - 3 november Anna Sjunnesson, kulturintendent
 • 4-10 november Marianne Rilde-Björkman, projektledare Vision Upplands-Bro
 • 11-17 november Maria Björling, samordnarde
 • 18-24 november Maria Hörtin, volontärsamordnare
 • 25 november - 1 december Urban Karlsson, telefonisamordnare
 • 2-8 december Martina Olsson, bibliotekarie
 • 9-15 december Anders Wedin, skolchef och tf utbildningschef
 • 16-22 december Anna Robertsson-Hallberg, biträdande rektor Finnstaskolan
 • 13-19 januari 2014 Peter Ottosson, controller ekomomistaben
 • 20-26 januari 2014 Sabina Karén, fritidsledare på Finnstaskolan
 • 27 januari - 2 februari Kent Olsson, miljöinspektör och alkoholhandläggare
 • 3-9 februari Mikael Nylander, anhörigkonsulent och sjukgymnast
 • 10-16 februari Gunilla Olofsson, socialsekreterare
 • 17-23 februari Fredrik Borgsten, biståndshandläggare socialpsykiatrin
 • 24 feb - 2 mars Isabelle Svärd, webbansvarig
 • 3-9 mars Maria Nobelius, socialsekreterare
 • 10-16 mars Carina Rudolph Lundberg, bildlärare Upplands-Brogymnasiet
 • 17-23 mars Emil Spanos, kock Norrboda förskola
 • 24-30 mars Radia Örtenblad, specialpedagog Resursteamet
 • 31 mars-6 april Carina Lyngvik, handledare/samordnare socialpsykiatrin
 • 7-13 april Ella Heickell, ateljerista Norrboda förskola
 • 14-20 april Åsa Persson, förskollärare Norrboda förskola
 • 21-27 april Charlotte Ahlstrand, avfallsingenjör
 • 28 april-4 maj PAUS
 • 5-11 maj Anneli Flank, tal- och specialpedagog resursteamet
 • 12 maj - SOMMARLOV

De som hade kontot december 2012 - maj 2013:

 • Mikael Nissén, chef för arbetsmarknadsenheten
 • Pernilla malmström, rektor Lillsjöskolan
 • Birgitta Lilja, kundcentermedarbetare
 • Johanna Lood, socialsekreterare enheten för vuxna
 • Mats Kjellberg, livsmedelsinspektör och säkerhetssamordnare
 • Birgitta Dickson, myndighets- och beställningschef på socialkontoret
 • Märit Olofsson Nääs, projektledare tekniska kontoret
 • Emma Forsgren, socialsekreterare enhenen för barn och unga
 • Lisa Muhr, ungdomsbibliotekarie
 • Johan von Seth, alkoholhandläggare
 • Charlotta Skoglund, tf teknisk chef
 • Anna Rydh Eriksson, gymnasiebibliotekarie
 • Linda Björklund, ateljerista Tibble förskolor
 • Urban Karlsson, telefonisamordnare (finns ingen presentation då han tog över efter en annan som pga sjukdom inte kunde fullfölja sin vecka.
 • Colleen Vinthagen, modersmålslärare
 • Susanne Schenström, chef för kundcenter och internservice
 • Tomas Näsmark, rörläggare
 • Karl Öhlander, kansli- och utvecklingschef
 • Andrea Andersson, utvecklingsstrateg
 • Anna Flodell Lindberg, skolsköterska
 • Karl-Erik Lindholm, kommundirektör

Här nedan hittar du presentationer av dem som hade kontot den första omgången:

Relaterad information

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-02-18