Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Socialkontoret

Bild: Eva Folke

 

Eva Folke, Socialchef
Telefon: 08-581 691 07

Socialkontoret arbetar med att ge stöd och service till personer som behöver hjälp för att nå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv som möjligt.

  • omsorg om äldre människor
  • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionshinder
  • kommunal hälso- och sjukvård
  • barn- och ungdomsvård
  • ekonomiskt bistånd och stöd för att bli självförsörjande till familjer och enskilda
  • familjerätt och familjerådgivning
  • missbruksvård
  • insatser till flyktingar
  • budget- och skuldrådgivning.

Större delen av socialkontorets insatser är lagstadgade och styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-05-11