Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef
Tel: 08-581 691 53

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter genomsyras av perspektiven snyggt, tryggt och funktionellt.

Målsättningen är att erbjuda en service som präglas av hög kvalitet samtidigt som verksamheten bidrar till att stärka kommunens gröna profil och hållbara utveckling.

Kontoret är organiserat i sju avdelningar och en stab:

Bygglovsavdelningen

Exploateringsavdelningen

Kart- och mätavdelningen

Livsmedelsavdelningen

Miljöavdelningen

Planavdelningen

Tekniska avdelningen

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-02-20