Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Tillgänglighetsdag blev en upplevelse för politiker och tjänstemän

Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande, fick prova att åka/köra rullstol. Anette Holm hjälpte till medan Yvonne Pitkänen som är med i tillgänglighetsrådet tittade på och gav råd. Foto: Ulf Rask

Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande, fick prova att åka/köra rullstol. Anette Holm hjälpte till medan Yvonne Pitkänen som är med i tillgänglighetsrådet tittade på och gav råd. Foto: Ulf Rask

Hur är det att sitta i rullstol när det är isigt och knöligt? Hur är det att inte se något och ändå förflytta sig i trappor? Det fick politiker och tjänstemän i Upplands-Bro kommun prova på när det genomfördes en utbildning i tillgänglighet.

– Vi är kommunen som ger plats och då ska det finnas plats för alla. Med dessa ord inledde Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande, dagen som till stor del skulle handla om tillgänglighet

Utbildningen inleddes med att Ola Carlén och Thomas Wrådhe, Brandkåren Attunda, föreläste om tillgänglighet ur ett brandskyddsperspektiv. Till stor del handlade det om hur personer med funktionsnedsättning, oftast rullstolsburna, måste ha möjlighet att utrymma en byggnad om det skulle börja brinna.

– Alla som har kommit in måste också kunna komma ut, sa Ola Carlén och menar att frångänglighet är lika viktig som tillgänglighet.

Ola Carlén och Thomas Wrådhe och Camilla Jansson (S).

Ola Carlén och Thomas Wrådhe och Camilla Jansson (S).

Efter föreläsningen förflyttade sig deltagarna ut till torget i Kungsängens centrum för att prova att åka rullstol, gå utan att se och uppleva hur det är med ljudförstärkare liknande dem som personer som har nedsatt hörsel använder.

Klaus Dürhagen (MP), ledamot i Socialnämnden, provade bland annat att åka rullstol. Just den här dagen var inte torget så tillgängligt, då det var ojämn is.

– Det är bra att veta hur de med funktionsvariationer har det. Det här visar till exempel hur viktigt det är att det är ordentligt plogat, säger Klaus Dürhagen.

Yvonne Pitkänen, en av dem som ingår i kommunens tillgänglighetsråd, var riktigt nöjd med dagens aktiviteter.

- Jättebra att politiker och personal från kommunen provar på hur det är. Det behövs mer att alla får upp ögonen vilka problem som finns för att komma fram, säger Yvonne.

Kommunstyrelsens ordförande, Camilla Janson, provade först att åka rullstol och sedan gå upp och ned för en trappa utan att se.

– Stor respekt till alla som klarar av att köra rullstol själv. Det var riktigt jobbigt. Att gå utan att sevar en riktigt intressant upplevelse, tyckte Camilla Janson.

En av lärdomarna som Camilla Janson fick var att det som upplevs som snyggt kanske inte är bra. Till exempel kan kullersten vara snyggt, men innebär ett hinder för personer med funktionsnedsättning.

Utbildningen avslutades med en föreläsning av tillgänglighetskonsult Per-Anders Öhrn från Centrum för Tillgänglighet.

Ida Brännström, teknisk chef i Upplands-Bro kommun, provar att själv köra rullstol på ett isigt torg. Kollegan Henric Carlsson höll koll så att allt gick bra.

Ida Brännström, teknisk chef i Upplands-Bro kommun, provar att själv köra rullstol på ett isigt torg. Kollegan Henric Carlsson höll koll så att allt gick bra.

Relaterad information

Relaterad information

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-02-23