Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Kommunen välkomnar unik satsning vid Högbytorp 

Vid Högbytorp i Bro planerar E.ON att bygga en biogas- och kraftvärmeanläggning nära Ragn-Sells materialåtervinningsanläggning. Kommunen välkomnar satsningen som ger möjlighet till jobb, utbildning och innovationer.

Energibolaget E.ON ska bygga en kretsloppsanläggning som producerar biogas, el och värme, i nära anslutning till Ragn-Sells materialåtervinningsanläggning. Det som blir en rest i den ena anläggningen ska användas som en resurs i den andra. På så sätt skapas en modern kretsloppslösning med den senaste tekniken för att återvinna både material och energi.

För Upplands-Bro kommun innebär den nya etableringen möjligheter till jobb, utbildning och innovationer. På sikt kommer det att innebära att pannan i Bro centrum kan tas bort och marken användas för andra ändamål.

– Upplands-Bro kommun är en grön kommun och självklart välkomnar vi en satsning av det här slaget. Därför är jag extra glad att samarbetet mellan kommunen, E.ON och Ragn-Sells har fungerat så fint, kommenterar Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

De första mark- och grundläggningsarbetena kommer att påbörjas relativt snart. Redan 2018 ska biogasanläggningen vara klar och 2019 beräknas anläggningen för el- och värmeproduktion att tas i drift.

Ytterligare kommentarer:

Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens ordförande
camilla.janson@upplands-bro.se, tel. 073-961 65 20

Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef
Tel: 08-581 691 53, mathias.rantanen@upplands-bro.se

Länkar:

Nyhet på upplands-bro.se från juni 2016 om ett av de informationsmöten som anordnades

Om Högbytorp på upplands-bro.se

Frågor och svar från E.ON om anläggningen

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-02-01