Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Miljöledningssystem

Kommunen har beslutat att införa miljöledningssystem för att kunna uppnå våra miljöambitioner och bidra till målet om en grön kommun med hållbar utveckling.

Miljöledningssystem är ett arbetsätt och verktyg för att på ett systematiskt sätt kunna arbeta med att förbättra miljöarbete och nå uppsatta miljömål. Miljöledningssystemet baseras på de fyra stegen:

  • Planera
  • Genomför
  • Följ upp
  • Förbättra

Miljöutredning

Första steget i arbetet att införa ett miljöledningssystem för kommunen är nu taget i och med att miljöutredningen är klar. Utredningen visar vilken direkt och indirekt miljöpåverkan kommunernas verksamheter har och vilka åtgärder som kommer att krävas inför införandet av ett miljöledningssystem.

Nästa steg

Miljöutredningen är en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att införa miljöledningssystem i kommunen. Nästa steg är att revidera miljömålen och ta fram en miljöpolicy. 

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-01-29