Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Effektivare användning av energi och transporter

Klimatförändringar orsakade av växthusgaser är ett av de största globala miljöproblem som mänskligheten står inför. Ett problem med klimatförändringarna är översvämningsrisken, som inte bara påverkar marken utan också vårt dricksvatten som kommer från Mälaren. Kommunen arbetar för att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser inom områdena transporter och byggnader.


Transporter

Upplands-Bro kommun har en tydlig inriktning mot ett hållbart resande, bland annat genom en utbyggnad av kommunens gång- och cykelvägnät. En högre andel gång- och cykeltrafik ger inte bara miljövinster, utan även ökade förutsättningar för fysisk aktivitet.

Läs mer om kommunens arbete med gång och cykel.öppnas i nytt fönster

Läs om kollektivtrafik i kommunen.öppnas i nytt fönsterEnergi


Den el som kommunen använder till sina verksamheter är 100 procent grön el (undantaget är när elen ingår i hyran).

Upplands-Brohus och kommunen arbetar för att effektivisera energianvändningen i sina fastigheter genom att installera energieffektivare system vid om- och nybyggnation. 

Alla kommuninvånare och mindre företag kan få gratis energi- och klimatrådgivning.öppnas i nytt fönsterRelaterad information

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-02-14