Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Kommunvapnet

Bild: Bronsfiguren Ekhammarskrigaren

Upplands-Bro kommun är stolt över sina fornminnen vilket återspeglas i kommunens officiella vapensköld. Bronsfiguren Ekhammarsfiguren hittades 1968 vid utgrävningarna inför motorvägsavfarten i Brunna, en kilometer norr om Ekhammars gård.

Fältet bestod av 17 gravar av varierande storlek, en stenfyllning och två brandgropar. I en grav där en kvinna lagts fann man två små människofigurer i brons, ungefär tre centimeter höga. En av dem var Ekhammarsfiguren, en man med svärd i höger hand, två korslagda stavar i vänsterhanden och två horn på huvudet. Han är klädd i kolt med bälte.

Figuren har en plan baksida och en ögla vid huvudet, förmodligen för att kunna sys fast. Samma motiv har hittats på föremål i Birka (800-1050 e.Kr.) men motivet går längre tillbaka än så. En liknande figur har hittats i Sutton Ho i England och daterats till 600-talet f.Kr. Även på hällristningar från bronsåldern (1500-500 f.Kr.) återfinns figuren som troligtvis avbildar en gestalt i den nordiska mytologin. Sättet han håller svärdet på har tolkats som att mannen kommer i fredliga avsikter och att han inte vill strida.

Enligt lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar får kommunens vapen inte användas i näringsverksamhet utan tillstånd.

Bild: kommunvapnet

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2014-01-10