Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Fakta om kommunen

Vi tror att du som besöker upplands-bro.se kan vara intresserad av att veta lite fakta och siffror om kommunen. Därför har vi publicerat ett urval här.

Folkmängd i kommunen 31 december respektive år

Ålder

2010

2011

2012

2013

2014

0-6

2 390

2 409

2 414

2 398

2 465

7-17

3 153

3 193

3 237

3 356

3 504

18-24

2 255

2 270

2 349

2 341

2 270

25-44

6 436

6 478

6 495

6 552

6 817

45-64

6 134

6 102

6 090

6 093

6 117

65-79

2 628

2 851

3 063

3 224

3 358

80+

680

681

705

739

756

Summa

23 676

23 984

24 353

24 703

25 287

 

Skatte- och avgiftssatser inkomstår 2017

Församling

Bro

K-ängen/V:a Ryd

Skatt till kommunen

19,60 kr

19,60 kr

Skatt till landstinget

12,08 kr

12,08 kr

Summa kommunalskatt

31,68 kr

31,68 kr

Avgift medlem i Sv. kyrkan

0,94 kr

0,88 kr

Begravningsavgift

0,25 kr

0,25 kr

Källa: Skatteverket

 

 

 

Kommunfullmäktiges mandatfördelning
Parti 2010-2014

2014-2018

Socialdemokraterna13 14
Moderaterna 13 10
Folkpartiet 4 4
Kristdemokraterna 3 2
Miljöpartiet 3 3
Vänsterpartiet 2 2
Sverigedemokraterna 2 4
Centerpartiet 12
Antal mandat 4141

Kommunens ekonomi

År 2017 beräknas kommunen få in 1 407,9 miljoner kronor i skatt och utjämningsbidrag.

Av dessa intäkter går 1 341 miljoner kronor till de kommunala verksamheterna. 41 miljoner kronor används för avskrivningar och 25 miljoner kronor till pensionsutbetalningar.

Kommunen planerar att använda ytterligare 5 miljoner kronor av tidigare reserverade medel för social investeringsfond.

Fördelning

Kommunstyrelsen

12,2 %

Socialnämnden

27,9 %

Utbildningsnämnden

52,6 %

Bygg- och miljönämnden

0,4 %

Tekniska nämnden

2,4 %

Kultur- och fritidsnämnden

4,5 %

 

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-02-20