Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Brandkåren Attunda

Brandkåren Attunda ansvarar för Räddningstjänsten i Upplands-Bro kommun. Uppdraget omfattar alla räddningsinsatser och allt olycksförebyggande arbete i kommunen. Brandkåren Attunda ansvarar också för att sotning genomförs.

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund där kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby är medlemmar. Politiskt styrs Brandkåren Attunda av en förbundsdirektion bestående av medlemmar från respektive kommun. Huvudkontoret för kommunalförbundet finns på Sollentuna brandstation där förbundschef och förbundets tjänstemannaledning finns.

Brandkåren Attundas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Räddningscentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skorstensfejarmästaren kontrollerar brandskyddet

Hälften av alla bränder i småhus är eldstadsrelaterade. Därför måste alla eldstäder och dess rökkanaler rengöras (sotas) och brandskyddskontrolleras med jämna mellanrum.

Sotning

Sotaren rengör eldstäder, rökkanaler samt imkanaler i restauranger och större kök. Rengöringen bidrar till att öka ditt brandskydd. Sotaren kan också ge råd och anvisningar om dina eldstäder och imkanaler.

Mer om sotninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid eldning utomhus

Räddningstjänsten har tre nivåer som styr om och hur man får elda. Kontrollera vilken brandrisknivå som gäller: 08-721 23 26. Se till att du vet vad som gäller vid eldning.

Mer om eldninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För ett säkrare båtliv

Antalet människor som råkar illa ut på sjön har ökat under senare år. Kustbevakningen deltog förra året i 363 sjöräddningsinsatser, jämfört med 255 året innan. Genom att "tänka efter före" hade en del av dessa incidenter kunnat undvikas. Du som kör fritidsbåt kan höja säkerheten både för dig själv och andra med enkla medel.

Mer om båtlivlänk till annan webbplats

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-06-07