29JUN2018

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-06-21

Sätts upp 2018-06-29

Tas ned 2018-07-20

Protokollet publiseras inte eftersom det innehåller uppgifter skyddade av sekretess.

Relaterade nyheter