14JUN2018

Kungörelse Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.

Sätts upp: 2018-06-14
Tas ned: 2018-07-05

Kungörelse Utvidgning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat med del av fastigheterna Raskoboda 1:1 och Husby 1:12 (Raskebodavägen)

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun har den 16 maj 2018 (§ 57) beslutat att utvidga Lillsjön-Örnässjöns naturreservat med del av fastigheterna Raskeboda 1:1, Husby 1:12 (Raskebodavägen).

Relaterade nyheter

  • 15 JUN 2018
    Alla behöver en utsträckt hand någon gång, kanske speciellt om du är ny på en plats. I Upplands-Bro finns många verksamheter som ska ge människor vägar in i ett samhälle som inte alltid är så lätt att lära känna: Idrottsklubbar, SFI,...
  • 15 JUN 2018
    Alla behöver en utsträckt hand någon gång, kanske speciellt om du är ny på en plats. I Upplands-Bro finns många verksamheter som ska ge människor vägar in i ett samhälle som inte alltid är så lätt att lära känna: Idrottsklubbar, ...
  • 14 JUN 2018
    Varje år utser kommunen årets arbetsplats inom Upplands-Bro kommun. Priset delas ut till en arbetsplats som under det gångna året på olika sätt stått för en arbetsinsats utöver det vanliga. Årets vinnare, Transport- och servicegruppen,...