15MAJ2018

Information från Länsstyrelsen om remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun

Sätts upp: 2018-05-15

Tas ned: 2018-06-26

Inom ramen för översynen av det utvidgade strandskyddet redovisar Länsstyrelsen ett nytt förslag till permanent beslut om utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun. Aktuellt diarienummer är 511-53095-2017.

Beslutsförslaget hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen i Stockholms län på Regeringsgatan 66 i Stockholm.

Beslutsförslaget finns även på www.lansstyrelsen.se/stockholm/kungorelser

Yttrande över förslag till beslut ska skriftligen ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 25 juni 2018.

En blädderkopia av förslaget finns också utskriven hos kundcenter i Upplands-Bros kommunhus.

Relaterade nyheter