Anslagstavla

Välkommen till Upplands-Bro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna. På denna sida kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden. Här anslås även antagna detaljplaner och detaljplaner som är ute för utställning eller granskning. I vissa fall anslås även detaljplaner som är i samrådsskede.

Protokoll

 • 2018-08-03
  Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-08-01
  Sätts upp: 2018-08-03
  Tas ned: 2018-08-24

  Läs mer
 • 2018-05-29
  Protokoll Utbildningsnämnden 2018-05-22
  Sätts upp 2018-05-29Tas ned 2018-06-19
  Läs mer
 • 2018-04-18
  Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 17 april 2018, § 23
  Sätts upp: 2018-04-18
  Tas ned: 2018-05-09

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

Detaljplaneärenden

 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag