Anslagstavla

Välkommen till Upplands-Bro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna. På denna sida kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden. Här anslås även antagna detaljplaner och detaljplaner som är ute för utställning eller granskning. I vissa fall anslås även detaljplaner som är i samrådsskede.

Protokoll

 • 2018-09-19
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 september 2018, § 214
  Sätts upp: 2018-09-19
  Tas ned: 2018-10-10

  Läs mer
 • 2018-09-19
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 september 2018
  Sätts upp: 2018-09-19
  Tas ned: 2018-10-10

  Läs mer
 • 2018-09-18
  Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 18 september 2018
  Sätts upp: 2018-09-18
  Tas ned: 2018-10-09

  Läs mer
 • 2018-09-11
  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 5 september 2018
  Sätts upp: 2018-09-11Tas ned: 2018-10-02
  Läs mer
 • 2018-09-05
  Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 augusti
  Sätts upp: 2018-09-05Tas ned: 2018-09-26
  Läs mer
 • 2018-09-04
  Protokoll från Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 september 2018
  Sätts upp: 2018-09-04
  Tas ned: 2018-09-25

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2018-09-12
  Kungörelse till kommunfullmäktige den 19 september
  Kommunfullmäktige sammanträder den 19 september kl. 18.30 i Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen.Läs kungörelsen här
  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2018-09-12
  Tillkännagivande - Upphävande av del av fastighetsplan Sylta 2 (Sylta 1:5)
  Sätts upp: 2018-09-11
  Tas ned: 2018-10-02

  Läs mer
 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag