Anslagstavla

Välkommen till Upplands-Bro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna. På denna sida kungörs också kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden. Här anslås även antagna detaljplaner och detaljplaner som är ute för utställning eller granskning. I vissa fall anslås även detaljplaner som är i samrådsskede.

Protokoll

 • 2018-04-18
  Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 17 april 2018, § 23
  Sätts upp: 2018-04-18
  Tas ned: 2018-05-09

  Läs mer
 • 2018-04-16
  Förbundsstyrelseprotokoll från Käppalaförbundets sammanträde 2018-03-20
  Sätts upp: 2018-04-16
  Tas ned: 2018-05-07

  Läs mer
 • 2018-04-10
  Protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-10
  Sätts upp: 2018-04-10
  Tas ned: 2018-05-01

  Läs mer
 • 2018-04-10
  Protokoll från arbetsmarknadsutskottets sammanträde den 5 april 2018
  Sätts upp: 2018-04-10
  Tas ned: 2018-05-02
  Ta del av protokollet

  Läs mer
 • 2018-03-28
  Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 22 mars 2018
  Sätts upp: 18-03-28
  Tas ned: 18-04-19

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2018-04-03
  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2018
  Sätts upp: 2018-04-03
  Tas ned: 2018-04-25

  Läs mer
 • 2018-04-03
  Protokoll Kommunfullmäktige 2018-03-21 § 40-42, 45-53
  Sätts upp: 2018-04-03
  Tas ned: 2018-04-25

  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2018-04-11
  Kungörelse inför antagande av detaljplan för Tibbleängen (Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, Kungsängen
  Sätts upp: 2018-04-11
  Tas ned: 2018-05-16

  Läs mer
 • 2018-04-03
  Kungörelse efter antagande av detaljplan för Svartviks Strand (Kungsängens Kyrkby 2:164), nr 1605, Kungsängen
  Sätts upp: 2018-04-03
  Tas ned: 2018-04-25

  Läs mer
 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2018-04-18
  Kungörelse fordonsflytt
  Sätts upp: 2018-04-18
  Tas ner: 2018-04-25

  Läs mer
 • 2018-04-18
  Kungörelse Fordonsflytt
  Sätts upp: 2018-04-18
  Tas ner: 2018-04-25

  Läs mer