Organisation & Styrning

Organisation och styrning

Foto: Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun styrs av politiker i styrelser och nämnder. Till sin hjälp har de en organisation med anställda som ska utföra de politiska uppdragen som lämnas i olika typer av beslut. Det dagliga arbetet som utförs av anställda leds av en kommundirektör.

Kommunens organisation med anställda
Delas in i verksamheterna:

Kommunledningskontoret

 • Ekonomistab
 • Kanslistab
 • Kommunikationsstab
  • Kontaktcenter
 • Personalstab
 • Utvecklingsstab
  • Internservice
  • It-stab

Utbildningskontoret

 • Utbildningsstaben
 • Grundskolor
 • Förskolor
 • Resursteamet
 • Kostenheten
 • Upplands-Bro gymnasiet

Socialkontoret

 • Avdelningen för kvalitet & verksamhetsstöd
 • Myndighets & beställaravdelningen
 • Utföraravdelningen
  • Stöd- & behandling, Socialpsykiatrienhet, Lane
  • Hemtjänst/ egen regi
  • Norr- & Allégården, Solrosens dagverksamhet
  • Kungsgården, Häslo- & sjukvårdsenheten
  • Förebyggande enhet
  • Gruppbostäder, Personlig assistans, avlösar- ledsagarservice, kontaktpersoner

Samhällsbyggnadskontoret

 • Livsmedel & Alkohol
 • Miljö & Hälsa
 • Bygglov
 • Plan
 • Exploatering
 • Tekniska
  • Vatten- och avlopp
 • Mät

Kultur- och fritidskontoret

 • Kulturenheten
 • Fritidsenheten
 • Kulturskolan

Klicka på nedan bild för att se en större.

Kommunens organisation

Kommunens politiska organisation

Delas in i nämnder och bolag.

Nämnder

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Utbildningsnämnden
 • Bygg- och miljönämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Socialnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Valnämnden
 • Överförmyndare
 • Gemensam nämnd med Järfälla i familjerättsfrågor
Kommunens politiska organisation

Hur platserna fördelas i nämnderna ser du under Politik och beslut

Bolag

Upplands-Bro kommunföretag

 • AB Upplands-Brohus
 • Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Nyheter inom Organisation och styrning

 • 1 AUG 2017
  Denna vecka firas Stockholm Pride, Nordens största Pridefestival, som arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för för alla – oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. Visionen för Upplands-Bro är "Kommunen...
 • 3 JUL 2017
  Tillsammans med Brandkåren Attunda arrangerade Upplands-Bro kommun två seminarier under måndagen. Båda seminarierna lockade ett stort antal besökare, så många att sittplatserna inte räckte till.
 • 20 JUN 2017
  Sportcamp 2017 invigdes tisdagen den 20 juni utanför Brohallen. Solen gassade, kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S) klippte bandet och bland deltagarna syntes både fikasugna vuxna, sommarjobbande ungdomar och fotbollslirande...
 • 13 JUN 2017
  Design och struktur är ny, och även innehållet har fått en översyn. Språket har delvis förenklats och gammal information har rensats bort.
 • 12 JUN 2017
  Välkomna till premiären för UBSC – Upplands-Bro Sportcamp. Upplands-Bro kommun och Fryshuset arrangerar aktiviteter för barn och unga i åldrarna 7–19 år under hela sommaren. Det blir simning, fotboll, basket, 5-kamp, vattensporter,...
 • 5 JUN 2017
  Stämningen var på topp när Upplands-Brobor med nytt svenskt medborgarskap firades i lördags den 3 juni. Över 40 inbjudna, däribland både familj, vänner och kommunens representanter, hade samlats på Café Nyfiket i Brohuset för att delta...

Kalenderhändelser inom kommun & politik