Våldsbejakande extremism

Har du kommit i kontakt med våldsbejakande extremism eller har du en anhörig som du är orolig för? Här finns samlad information om hur kommunen arbetar med våldsbejakande extremism, men även vad det finns för hjälp att få nationellt.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

• Autonom vänster
• Högerextrem och vit-makt aktivism
• Politisk islamism och våldsbejakande islamistisk extremism

Stöd från socialtjänsten
Kommunen erbjuder stöd till barn och unga samt till deras anhöriga efter individuell bedömning. Om oro finns för att barn under 18 år far illa, antingen misstanke om den unges egen radikalisering eller att ett barn indirekt påverkas, hänvisas till socialtjänsten.

(Personer i extremistmiljöer kan både utöva hot och våld och samtidigt själva vara brottsoffer. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för brottsoffer. Det framgår av bestämmelsen i 5 kap. 11 § SoL. Bestämmelsen omfattar samtliga brottsoffer, oavsett ålder och kön. Där framgår också att socialnämnden har ett särskilt ansvar för kvinnor och barn i vissa situationer.)

Solängen
Socialkontorets stöd- och behandlingsenhet Solängen, ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer när de behöver hjälp att lösa olika svårigheter och kriser.

Kontakt:
För att beställa tid för föräldrastöd hos oss ringer du Kontaktcenter som kopplar till enhetsledaren på Solängen, eller så ringer du direkt till enhetsledare på telefon 08-581 695 55

Besöksadress:
Gamla Landsvägen 2, Kungsängen

Bryggan
Bryggan är en psykiatrisk mottagning, drivs genom samarbete mellan Upplands-Bro kommun samt vårdcentralerna i Bro och Kungsängen. Bryggan erbjuder förebyggande stöd för en bättre psykisk hälsa till barnfamiljer, barn och unga.

Kontakt:
Ring 08-410 792 05 och lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig.

Mottagningen i Kungsängen
Kungsängens vårdcentral
Gamla Landsvägen 2

Mottagningen i Bro
Capio vårdcentral Bro
Broplan 3

Socialjouren/Nordväst vid akuta fall: 08-44 44 503

Orostelefonen
Rädda barnen driver Orostelefonen (tidigare kallat Den nationella stödlinjen för anhöriga). Hit kan personer som är oroliga för att en anhörig ska dras in en våldsbejakande extremistisk rörelse få tips och råd. Telefonen är öppen vardag mellan klockan 09.00 och 15.00 och bemannas av kuratorer som behärskar flera språk, t.ex. svenska, engelska, arabiska och somaliska. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.
Orostelefonen 020-100 200

Samordnaren mot våldbejakande extremism – samtalskompassen
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism är en statlig myndighet. Huvud- uppdraget är att stärka och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism.
Den nationella samordnaren erbjuder bland annat ett utbildningsmaterial som kallas Samtalskompassen. Det riktar sig främst till socialsekreterare, lärare, fritidsledare, närpolis, kurator, fältassistent, skolsköterskor och ungdomsledare. Men även till andra yrkesverksamma som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga.

Läs mer på: www.samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)