Trygghetsvärdar och nattvandring

Som en del i kommunens övergripande trygghetsarbete har det beviljats anslag till att anställa trygghetsvärdar. Detta ska komplettera de tidigare trygghetsinsatserna som främst riktats mot Bro.

Trygghetsvärdarna ska till en början vara en motor för att påbörja nattvandringarna som utgår från kommunens största högstadieskola, Ekhammarskolan i Kungsängen.

Nattvandringarna via Vuxna På Gång har inte varit i drift på flera år och behovet att bygga upp verksamheten på nytt är stort. Fritidsgården Trappan har noterat en markant ökning av besökande ungdomar den senaste tiden.

Positiva resurser som rör sig ute har visat sig vara förebyggande mot trygghetsrelaterad brottslighet som skadegörelse och liknande. Trygghetsvärdarna ska vara ett stöd för vandrarvärdarna som ska ta ansvar för att leda föräldravandringarna i kommunen.

Vandrarvärdarna i sin tur genomgår en utbildning för att vara trygga i uppgiften, att kunna ta ansvar för och att kunna genomföra en strukturerad och trygg nattvandring.

Ökad social kontroll

Som nattvandrare eller trygghetsvärd arbetar du inte med någon form av ingripande verksamhet. Rollen och uppgiften för nattvandrarna och trygghetsvärdarna är att öka den sociala kontrollen genom mer vuxennärvaro på tider och platser där det finns behov. 

Att dessutom kunna vara ett stöd för dem som behöver det är en bonus. Exempelvis kan man hjälpa till med att kontakta vårdnadshavare vid behov, följa med någon hem eller ta hand om någon som behöver vård.

Avsikten är att göra trygghetsvärdarna bilburna, vilket ger en möjlighet att arbeta operativt i hela kommunen efter behov. Samverkan sker även med den lokala polisen, som kommer att delta i utbildningen av trygghetsvärdarna.

Nattvandringar

Organiserade nattvandringar utgår från kommunens fritidsgårdar under ledning av utbildade vandrarvärdar.