Ekonomi

Kommunens intäkter består till största delen av de skatter invånarna betalar. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige i november varje år.

Förutom skatteintäkter får kommunen in pengar genom olika avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och VA-avgifter. Kommunen får också ett antal olika statsbidrag. Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som staden ansvarar för och erbjuder invånarna. Cirkeldiagrammet nedan visar kommunens intäkter under 2016.

Kommunalskatten i Upplands-Bro är 19,60 kr och den totala skatten är 31,68 kr. På Skatteverkets webbplats hittar du uppgifter om kommunalskatt. Välj inkomstår, Stockholms län och Upplands-Bro kommun.

Fördelning av skattemedel i Upplands-Bro 2016

Skattemedel fördelas enligt den budget som antas i Kommunfullmäktige varje år. Illustrationen nedan visar hur hundra kronor skatt till kommunen fördelades på olika verksamheter under 2016. I Upplands-Bro kommun är skola, vård och omsorg, förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen de tre största utgiftsområdena.