Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Trafiksäkerhet

Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet i Upplands-Bro. Trafiksäkerhetsarbetet ingår som en del av samhälls- och trafikplaneringen och trafikmiljöerna inventeras varje år för att identifiera behovet av förbättringsåtgärder. Även privata fastighetsägare kan förbättra trafiksäkerheten i kommunen, bland annat genom att klippa häckar och träd och på så sätt förbättra sikt och framkomlighet.

År 1999 startade Samhällsbyggnadsnämnden ett systematiskt arbete med åtgärder för en förbättrad trafiksäkerhet i kommunen. Arbetet grundades på en inventering av upplevda osäkra trafikmiljöer, polisrapporterade trafikolyckor och en enkät som ca 800 kommuninvånare fick besvara.

År 2003 gjorde Samhällsbyggnadsförvaltningen en trafiknätsanalys för tätorterna Bro, Kungsängen och Brunna. Projektet genomfördes i samarbete med Vägverket, representanter från skolor och förskolor, taxi, Polisen samt pensionärs- och motororganisationer. Ett åtgärdsprogram för trafiksäkerhetsarbetet togs fram, och resulterade tillsammans med trafiknätsanalysen i Program för trafiksäkerhetsåtgärder 2005.

År 2014 slogs programmet för trafiksäkerhetshöjande åtgärder och programmet för ökad tillgänglighet ihop till ett trafik- och tillgänglighetsprogram. Programmet uppdateras varje år, med förbättringsåtgärder som bland annat baseras på nya inventeringar av kommunens trafikmiljöer.

I länken nedan kan du se det senaste programmet och ta del av vilka åtgärder som planeras för att skapa en tryggare trafikmiljö i Upplands-Bro. Trafik- och tillgänglighetsprogram 2016 beslutades av Tekniska nämnden 22 februari 2016.

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2016PDF

Projektlista till Trafik- och tillgänglighetsprogram 2016PDF

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-10-24