Trafik

Foto: Upplands-Bro kommun

På de här sidorna finns information om kommunens arbete med den gemensamma gatumiljön. Här kan du läsa om trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. Men även om de allmänna parkeringarna och trafikbuller.

Gång- och cykelvägar

I Upplands-Bro finns idag ett omfattande gång- och cykelvägnät i och mellan tätorterna Bro, Kungsängen, Tibble och Brunna. I Upplands-Bro samsas gående och cyklister om samma vägnät, som både består av gena, snabba stråk genom kommunens grönområden och vägar som följer den motordrivna trafikens huvudvägnät, som ofta upplevs som trygga efter mörkrets inbrott. Läs omarbetet för bättre säkerhet, trygghet och tillgänglighet:

Säkerhet , trygghet och tillgänglighet.

Hinder på gång- och cykelvägar.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Upplands-Bro kommun sköts av SL. Läs mer om trafiken på deras hemsida.

Storstockholms lokaltrafik

Telefon: 08 - 600 10 00

Mopeder

Klass I moped får inte framföras på cykelbana och parkerar enligt samma regler som motorcyklar. Moped klass II får framföras på cykelbana om det inte är explicit förbjudet med tilläggskylten ”ej moped”. Moped klass II får även parkeras som cykel. Läs mer om mopeder hos transportstyrelsen:

Transportstyrelsen.se, mopedinformation

Vägar och gator

I Upplands-Bro kommun finns det flera väghållare. På kommunkartan kan du se om en väg i kommunen är kommunal (Upplands-Bro kommun), statlig (Trafikverket) eller enskild. Läs även om vårat arbete mot en säkrare, tryggare och tillgängligare infrastruktur.

Kommunkartan med väghållare

Säkerhet , trygghet och tillgänglighet.

Miljövänlig bilkörning

I Upplands-Bro finns övergripande politiska mål om att kommunen ska vara en "Grön kommun i utveckling". Dessutom finns i miljöplanen mer specifika mål om hållbara transporter och minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer om sparsam körning hos trafikverket.

Sparsam körning, Trafikverket

Nyheter inom Trafik

Kalenderhändelser inom gata & park