Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Nytt samarbete ska snabba på upprustning av regionala cykelstråk

Pojke med cykelhjälm som står bredvid cykel och gör tummen upp.

Foto: Mostphotos

Tillsammans med Cykelkansliet och en rad kommuner har Upplands-Bro kommun inlett ett samarbete för att gemensamt förbättra standarden längs två viktiga pendlingssträckor för cyklister: Västerhaningestråket och Kungsängenstråket/Hässelbystråket.

God belysning, beläggning i asfalt och cykelbana separerad från fotgängare, det är några av kraven som den regionala cykelplanen ställer på de regionala cykelstråken.

För att få till ett sammanhållet cykelvägnät i länet där alla sträckor håller måttet måste kommunerna samverka när de rustar upp. Det regionala cykelkansliet hjälper nu väghållarna att planera i en gemensam process.

– Vi utvecklar metoden tillsammans för att nå bästa möjliga resultat. Vi inleder med Västerhaningestråket och Kungsängenstråket/Hässelbystråket som är flitigt trafikerade och har stor potential för ytterligare cyklister, säger Björn Sax Kaijser, samordnare för det regionala cykelkansliet.

Det är Trafikverket och kommunerna Upplands-Bro, Järfälla, Haninge, Huddinge och Stockholms stad som är väghållare för stråken. Genom ekonomiskt stöd från Energimyndigheten kan cykelkansliet genomföra studier för att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att cykelstråken ska uppnå rätt standard.

Gemensam avsiktsförklaring

Aktörerna har signerat en avsiktsförklaring för att tydliggöra sin samverkan.

– Upplands-Bro förtätas i rask takt och intresset för cykelpendling ökar. När vi kan visa att grannkommunerna satsar på cykelstråken ökar incitamenten att investera även hos oss, säger Therese Eriksson, projektingenjör.

Under året planerar cykelkansliet samarbeten kring ytterligare ett antal regionala cykelstråk.

Fakta om cykelstråken

Kungsängenstråket/Hässelbystråket sträcker sig mellan Kungsängen och Stadshuset. Stråket är närmare 30 kilometer långt och passerar flera viktiga målpunkter såsom Jakobsberg, Barkarby, Spånga, Bromma flygplats och Alvik. Stråket går genom tre kommuner. Endast en liten del av stråket uppfyller standarden för regionala cykelstråk.

Västerhaningestråket sträcker sig mellan Västerhaninge och Medborgarplatsen. Stråket är drygt 30 kilometer långt och passerar flera viktiga målpunkter såsom Haninge Centrum, Vega, Farsta centrum, Gullmarsplan och Skanstull. Stråket går genom tre kommuner. Endast en mycket liten del av stråket uppfyller standarden för regionala cykelstråk.

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-02-24