Infrastruktur

Upplands-Bro kommuns avdelning för Gata, Park och Trafik tillhandahåller infrastruktur inom kommunen. Här kan du läsa om våra lekparker, parker, bilvägar, gångvägar, cykelvägar och parkeringar. Tänk på att även om det finns mycket infrastruktur som ägs och sköts av kommunen så är det långt ifrån allt. Det finns många vägar, lekplatser och parkeringar inom kommunen som ägs privat eller av föreningar.

Nyheter inom Infrastruktur

 • 2 JUN 2017
  Vi monterar parkbelysning i Svampparken och Råbyparken. Belysningen ska öka trivseln och tryggheten. Det är även meningen att man ska kunna leka i parken när kvällarna blir mörka i höst.
 • 8 MAJ 2017
  Vid Kyrkvägen i Kungsängen står det 168:e Barnens Träd. Trädet invigdes av elever från Bergaskolan som också är faddrar för det.
 • 11 APR 2017
  Från den 2 maj 2017 inför Upplands-Bro kommun parkeringsavgift i centrala Kungsängen, för att öka tillgängligheten på parkeringsplatser.
 • 28 MAR 2017
  För att förbättra trafiksäkerheten vid Brunnaskolan införs nya parkeringsregler på Artistvägen. De nya reglerna gäller från 2017-03-29
 • 28 MAR 2017
  Nya parkeringsförbud införs 2017-04-03 på vissa gator i centrala Kungsängen som en del av parkeringspaketet.
 • 16 MAR 2017
  Nu är resultatet av höstens medborgardialog om torget i Kungsängen sammanställt. En levande mötesplats med grönska och aktiviteter efterfrågas. Synpunkterna tas nu med i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kalenderhändelser inom gata & park