Välkomna på ett samtal om kommunens arbete inom äldreområdet

Tid:2017-11-09 14:30 - 2017-11-09 16:30
Plats:Florasalen, Bro centrum
Arrangör:Upplands-Bro kommun
Kategori:Stöd & omsorg
09 november 2017

Upplands-Bro kommun har ett pågående arbete för att öka delaktigheten för de klienter som finns i våra verksamheter. Vi vill föra en dialog med er för att kunna förbättra vår verksamhet. Era åsikter är viktiga för oss för att vi ska kunna få en så god verksamhet som möjligt.

Vi vill träffa dig för att tala om kommunens verksamhet inom äldreområdet. Samtalet kommer att rikta in sig på två teman: delaktighet och upplevd ensamhet. Samtalet leds av Stina Forsberg och Lena Bergström som arbetar på socialkontorets avdelning för kvalitet och verksamhetsstöd.

Inbjudan går ut till alla som har insatser inom kommunens äldrevård. Det innebär att du kommer att träffa andra som har insatser och att de kommer att veta att du har insatser inom kommunens äldrevård.

Du behöver inte anmäla dig men om du vill ställa frågor kan du kontakta Stina Forsberg eller Lena Bergström. Vi bjuder på fika.

Välkomna!