Anhöriggrupp för strokedrabbade

Tid:2017-11-28 14:00
Plats:Röda Korset, Blomstervägen 5, Bro. Klockan 14–15
Arrangör:Röda Korset och Upplands Bro kommun
Kategori:Stöd & omsorg
28 november 2017

Anhöriggrupp för anhöriga till närstående med stroke. Anhöriggruppen är ett samarrangemang mellan Röda Korset och Upplands Bro kommun.

Ämne:

Strokeföreningen i Stockholms län, Maude Strömqvist och Lena Pettersson.

Anmälan:

Begränsat antal deltagare. Anmälan krävs.

För mer information och anmälan kontakta:

Maryam Kormi Nouri, anhörigkonsulent via telefon 08-581 696 56 eller via mail maryam.korminouri@upplands-bro.se