Historisk mosaik

Tid:2018-05-23 19:00 - 2018-05-23 21:00
Plats:Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen
Arrangör:UKF i samarbete med Biblioteket
Kategori:Kultur & fritid
23 maj 2018

Kvällen bjuder på en färgstark mosaik över bygdens spännande historia! Bitarna utgörs av de spår som historien lämnat efter sig i form av poesi, musik, målningar med mera. Börje Sandén är vår guide på vår vandring genom lokalhistorien.

Kvällens föreställning har formen av en mosaik där varje bit representerar en historisk händelse. Bitarna utgörs av de spår som historien lämnat efter sig i form av litteratur, musik, konst, kartor med mera. Gestaltningen blir till stor del i form av sång och musik, deklamerade texter samt bilder och kartor på filmduk.

Medverkar gör Börje Sandén, Thomas Fridén, Kristina Bennet-Westre, Johan Westre och Sophie H Edin.

Thomas Fridén är en välkänd sångare och f d politiker i kommunen. Några av hans sånger är paradnummer som Jussi Björling kan ha sjungit när han vid ett par tillfällen 1928 besökte den Sunnerdahlska skolan vid Låssa kyrka.

Kristina-Bennet Westre sjunger några sånger med historisk anknytning till vår bygd. Johan Westre sköter pianot. De är bägge uppväxta i kommunen liksom Sophie Hedin, som bland annat deklamerar till musik från en gammal handskrift.

Börje Sandén leder oss under kvällens vandring genom historien. Han läser ur gamla krönikor och ur dokument som berättar om vår lokalhistorias nära koppling till rikshistorien, orsakad av bygdens centrala betydelse i det ursprungliga Svitjod (svearnas rike).

Börje Sandén kommer bland annat att berätta om det märkliga faktum att en av de större bitarna i vår mosaik är förknippad med den Sunnerdahlska skolan. Hugo Tigerschiöld, författaren till den dikt som berättar om Sten Sture den yngres död på Mälaren, blev nämligen 1908 den förste ordföranden för ledningen för stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på landet.

Dikten gav i sin tur idén till Carl Gustav Hellqvists berömda målning på Nationalmuseum Sten Sture den yngres död på Mälarens is. Dikten blev tonsatt och har deklamerats med bakgrundsmusik från en symfoniorkester, där kompositören format musiken efter texten. Här finns det ingen orkester på scenen utan musiken framförs i stället av Johan Westre i en av kompositören gjord pianotranskription. Samtidigt visas Carl Gustaf Hellqvists berömda målning på Nationalmuseum på filmduken.

Fri entré.