Anhöriggrupp för strokedrabbade

Tid:2017-08-29
Plats:Förebyggande enhetens aktivitetsrum, Torget 4, Kungsängen. Klockan 14–15
Arrangör:Röda Korset och Upplands Bro kommun
Kategori:Stöd & omsorg
29 august 2017

Anhöriggrupp för anhöriga till närstående med stroke. Anhöriggruppen är ett samarrangemang mellan Röda Korset och Upplands Bro kommun.

Anmälan:

Begränsat antal deltagare. Anmälan krävs.

För mer information och anmälan kontakta:

Maryam Kormi Nouri, anhörigkonsulent via telefon 08-581 696 56 eller via mail maryam.korminouri@upplands-bro.se