Felanmälan och driftinformation för kommunalt VA

Ibland blir det vattenläckor, avloppsstopp och andra störningar. Du som drabbats av en driftstörning är välkommen att ringa till oss så hjälper vi till.

Kontaktcenter VA & avfall: 08-581 690 00 (menyval 6)
Telefontid: måndag - torsdag 09:00-16:30, fredag 09:00-15:00

VA-jouren: 070-235 21 06
Kontakta endast VA-jouren när Kontaktcenter VA & avfall har stängt.

Driftinformation:

Inget att rapportera.


Vattenmätarbyten:

Under veckorna 36 till 42 kommer Ricky Flodin från Hydrostandard AB komma och byta ut vattenmätare i fastigheter i vår kommun. Du som får en avisering om vattenmätarbyte har haft samma vattenmätare i 10 år och behöver därför få en ny.

Det är viktigt att du ser till att mätarplatsen är lättillgänglig genom att plocka bort saker som kan vara i vägen.

Om tiden du fått aviserad inte passar går det bra att ringa till Ricky och boka om tiden på telefonnummer: 070-553 87 85.

Avloppsstopp

Om du misstänker att du fått ett avloppsstopp, även om du är osäker vart stoppet ligger, kontakta i första hand kommunen. Vi kan hjälpa till att utreda om stoppet är på kommunala ledningen eller inom din fastighet.

Om du är säker på att stoppet är på dina egna ledningar - kontakta då en spolfirma.

Vattenläcka

Om du misstänker att det uppstått en vattenläcka, kontakta kommunen.

Vattenkvalitetsproblem

Ibland händer det tyvärr att vattnet ser eller smakar annorlunda än det brukar. Detta kan bland annat bero på att vattnets egenskaper förändras vid olika temperaturer eller på grund av störningar i samband med ledningsarbeten.

Om du misstänkter att något är fel med ditt dricksvatten kan du kontakta oss så hjälper vi dig att utreda orsaken och vid behov tar vi även prover på ditt dricksvatten.

Felanmälan rörande vatten och/ eller avlopp som inte är akut

Om du upptäcker problem med vatten- eller avloppsförsörjningen som inte är akut ska du i första hand kontakta Kontaktcenter VA & avfall.

Om kommunen stängt av vattnet

Akut vattenläckage kan uppstå t.ex. på grund av rörbrott och rostangrepp. Då kan VA-driftspersonalen snabbt behöva stänga av vattnet till vissa fastigheter. Sker skadan under arbetstid ska du ringa Kontaktcenter VA & avfall på telefon: 08-581 690 00. Där kan du få information om orsak och hänvisning om var vatten finns att hämta under tiden reparationsarbete pågår.

Händer ett akut läckage utanför arbetstid (jourtid) informerar jourpersonal berörda fastigheter via dörrknackning eller genom att du ringer VA-jouren: 070-235 21 06.

Planerade vattenavstängningar

Vid vissa arbeten på ledningsnätet behöver vi stänga av vattnet till din fastighet under en begränsad tid. Du som berörd fastighetsägare informeras normalt via informationsblad om vilken dag, under vilken tid och av vilken orsak avstängningen görs.