Avgifter för kommunalt VA

Inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp gäller Lagen om allmänna vattentjänster, Allmänna bestämmelser (ABVA) och VA-taxan.

Lagen om allmänna vattentjänster

Från och med 2007 gäller Lag 2006:412 om Allmänna Vattentjänster (LAV).

ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

För alla som är anslutna till Upplands-Bro kommuns vatten- och/ eller avloppsnät gäller ABVA som står för: Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Upplands-Bro. Nuvarande ABVA gäller från och med 1 januari 2014.

VA-taxan​

Den 8 februari 2017 tog Kommunfullmäktige beslut om ny VA-taxa. Den nya VA-taxan gäller från och med 1 januari 2017. Brukningsavgifterna i nya VA-taxan är oförändrade. VA-anläggningsavgifterna har justerats en aning.

Dokument

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall: 08-581 690 00 (menyval 6)
Telefontider: mån-tors 09:00-16:30, fre 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

VA-jouren: 070-235 21 06
Kontakta endast VA-jouren när Kontaktcenter VA & avfall har stängt.