Ringvägen

Längs Ringvägen i Kungsängens centrum kommer cirka 450 lägenheter, en förskola samt allmänna anläggningar såsom gata, torg, parkeringar och park att byggas. Arbetet är planerat att starta i januari 2018 och pågår preliminärt under två års tid.

Under hösten 2017 planerar vi inför att byggandet vid Ringvägen startar. I området kommer AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, Tornet Bostadsproduktion AB, AB Borätt, HSB Bostad, och Bygg-Fast AB att bygga.