Kretsloppscentraler

Kretsloppscentralernas nya öppettider från och med 16:e oktober.

Veckodag

Kretsloppscentral
Brunna

Kretsloppscentral
Skällsta

Måndag

Stängt

11:00 - 19:00

Tisdag

11:00 - 19:00

Stängt

Onsdag

Stängt

11:00 - 19:00

Torsdag

11:00 - 19:00

Stängt

Fredag

11:00 - 16:00

Stängt

Lördag

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

Söndag

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

Från 16 oktober inför Upplands-Bro kommun nya öppettider och passersystem på kretsloppscentralerna

 

Nya öppettider

 • Upplands-Bro kommun övertar driften av kretsloppscentralerna 16:e oktober och justerar i samband med det öppettiderna. De nya tiderna innebär både ändring och utökning av öppettiderna. Justeringarna syftar till att öka servicen och bygger på observationer av besöksmönstret vid anläggningarna.
   

Nya passersystemet

 • Du som är skriven i Upplands-Bro kommun eller ägare av en fastighet inom kommunen har automatiskt tillgång till kretsloppscentralen. Som privatperson ingår besöken i grundavgiften. Inpasseringssystemet öppnas med hjälp av ditt körkort. Saknar du körkort kan du beställa ett besökskort här.
 • Ansök om besökskort (Privatpersoner)

Företag och organisationer

På kommunens kretslopps-/återvinningscentraler kan du lämna grovavfall i behållare för olika materialtyper. Där finns även en miljöstation för farligt avfall, en återvinningsstation för returpapper och förpackningar och behållare för klädinsamling. I Brunna finns även ”Bytesboden” där du kan lämna och ta schysta prylar i stället för att kasta dem.

Upplands-Bro kommun har två kretsloppscentraler:

Brunna kretsloppscentral

Skällsta kretsloppscentral

Energivägen 10

Brunna insturtriområde

Ullevivägen 2

Skällsta industriområde

För att kunna återvinna grovsoperna måste grovavfallet sorteras. En bra sortering är en förutsättning för en god återvinning av materialen. Här kan du se vilka olika sorters material du ska sortera ditt grovavfall efter innan du åker och lämnar det.
Sorterings på kretsloppscentralen

Total mängd avfall får ej vara mer än 2 m³ per besök och dag.

Bytesboden på Brunna kretsloppscentral

 • På Brunna kretsloppscentral är det möjligt att "byta grejer med varandra" för att minska uppkomst av avfall och leva miljövänligt. Bytesboden har samma öppettider som Brunna Kretsloppscentral. Här kan du lämna schysta prylar som du inte längre behöver och om du vill byta till dig sådant som vill ha istället. Lämna en sak så får du ta en annan sak, oavsett värde.

 

Regler för bytesboden

 • Max 5 saker per tillfälle
  Prylarna skall vara hela, rena och fungerande.
  De prylar du tar med dig får endast användas för privat bruk.
  Du ställer själv in dina saker på hyllan.
  Lämna bara saker inne i boden.
  Vi ansvarar ej för prylarnas skick.
  Kläder ska lämnas i behållare för klädinsamlingen.
Större mängder trädgårdsavfall kan lämnas avgiftsfritt på Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp på vissa lördagar kl. 09.00-15.00.

Månad

Abonnemang

Högbytorp

Oktober

11, 25

7, 21

November

15

18

Kontakt
Kontaktcenter VA & avfall
Tel: 08-581 690 00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se