Ansök om företagskort

Här ansöker du om företagskort till kommunens kretsloppscentraler i Brunna och Skällsta. Företag och organisationer betalar en avgift när de besöker kretsloppscentralerna. Med företagskortet registrerar du smidigt ditt besök vid entrén och avgiften faktureras automatiskt.
Läs mer om avgifter och begränsningar här.Företagsadress
User informationFakturaadress
User information
Kontaktperson
User information

Leveranssätt


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)