Kretsloppscentraler

För företagare och föreningar gäller andra regler på kretsloppscentralen än för privatpersoner bosatta i kommunen.

 • Från 16 oktober inför Upplands-Bro kommun nya öppettider och inpasseringssystem på kretsloppscentralerna.

 

Nya öppettider

 • Upplands-Bro kommun övertar driften av kretsloppscentralerna 16:e oktober och justerar i samband med det öppettiderna. De nya tiderna innebär en utökning av öppettiderna på Brunna kretsloppscentral med 5 timmar i veckan och på Skällsta kretsloppscentral med 4 timmar. Justeringarna syftar till att öka servicen och bygger på observationer av besöksmönstret vid anläggningarna.
 • Nya öppettiderna

Företagskort

 • Företag registrerar sitt besök med ett speciellt företagskort som man beställer via länken nedan. Vid enstaka besök kan företag betala med betalkort eller manuell faktura.
 • Ansök om företagskort

 • Du vet väl att besök vid kretsloppscentralen inte ingår i grundavgiften för verksamheter, istället betalar de 280kr exkl moms per besök. Vid ett besök får verksamheten lämna 2 kbm avfall som liknar privatpersoners avfall, dock ej farligt avfall.

Privatpersoner

 

KLC finansieras inte via kommunalskatten utan via avfallstaxan. I taxan för verksamhetsutövare ingår inte den del som finansierar KLC, därför måste alltid verksamheter betala när de lämnar avfall på KLC.

Företag kan mot avgift om 280 kr (exkl. moms) lämna upp till 2 kbm grovavfall, som liknar hushållens grovavfall vid kommunens kretsloppscentraler. Kontakta alltid personal på platsen när du kommer till kretsloppscentralen som företagare för vidare anvisningar. Du får lämna ditt avfall efter det att avfallet kategoriserats och fakturaunderlaget är registrerat.

Företag får inte lämna farligt avfall på KLC utan ska anlita entreprenör för detta.

Elavfall med producentansvar, ljuskällor och batterier får lämnas i mindre mängd. (Kontakta Elkretsen om du har större mängd)

Företag får inte lämna däck vid KLC. Läs mer Svensk Däckåtervinning AB

Förpackningar lämnas till FTI:s insamlingsställen. Läs mer på FTI AB

Du räknas alltid som företagare när du slänger avfall i din yrkesroll. Även om du slänger avfallet på uppdrag av en privatperson.

När kan du bedömas vara verksamhetsutövare?

 • När du kör bil med företagsbeteckning eller som har släpkärra med företagsbeteckning.
 • Du kommer i en bil som är utlandsregistrerad.
 • Har du lätt lastbil kan du betraktas som företagare.
 • Du har sådant avfall som uppenbarligen inte kommer från eget hushåll.
 • Bilar/småbussar/pickups som uppenbarligen nyttjas i tjänst.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall
Tel: 08-581 690 00
(menyval 6)

Telefontider:
mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se