Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Kommunalt vatten och avlopp

Vatten och avlopp förkortas ofta VA. Under dessa sidor kommer du ofta se förkortningen istället för hela orden vatten och avlopp.
Inom verksamhetsområdet för VA har kommunen ansvar för vatten- och avloppsledningarna på allmän mark. Här kan du läsa mer om allt som rör kommunalt VA som finns i Kungsängen, Brunna, Bro, Almare Stäket, Rättarboda och Smidö.

Verksamhetsområde för det kommunala vattnet och avloppet

Kommunens VA-verksamhetsområde består i princip av tätorterna Kungsängen, Brunna och Bro samt Rättarboda, Smidö och Almare Stäket. Kommunen ansvarar för den allmänna VA-anläggningen fram till fastighetsägarens förbindelsepunkt. Inom verksamhetsområdet gäller VA-lagen, kommunens "Allmänna Bestämmelser för brukande av Upplands-Bro kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggning" (ABVA) och kommunens vatten- och avloppstaxa (VA-taxa).

Karta över VA-verksamhetsområdet PDF                

Eget vatten och avlopp

Fastigheter utanför kommunens VA-verksamhetsområde omfattas inte av VA-lagen, ABVA och VA-taxan. Utanför verksamhetsområdet är det du som fastighetsägare som ansvarar för din anläggning. Tillstånd för egen vatten och avloppsanläggning beviljas av Miljöavdelningen. Du kan läsa mer om eget vatten och avlopp under menyfliken eget vatten och avlopp.                

Dricksvatten

Upplands-Bro har inte något eget vattenverk. Kommunalförbundet Norrvatten producerar kommunens dricksvatten. Vattenverket heter Görvälnverket och ligger i Järfälla kommun. Verket tar råvatten från Mälaren.

Norrvattens webbplatslänk till annan webbplats

Rening av avloppsvatten

Kommunen har inte något eget reningsverk för avloppsvatten. Käppalaförbundet sköter reningen av avloppsvattnet i Käppalaverket som ligger på Lidingö. Det renade avloppsvattnet leds slutligen ut i Östersjön.

Käppalas hemsidalänk till annan webbplats

Dagvattenavlopp

Dagvatten är främst regnvatten från takavlopp och dränering. Dagvattnet i vår kommun rinner ut i Mälaren. För att rena dagvattnet har vi åtta dagvattendammar.

Din faktura för vatten och avlopp

Har du frågor om din räkning, vill göra flyttanmälan eller har andra frågor som berör exempelvis vattenförbrukningen är du välkommen att vända dig till Kontaktcenter VA & avfall.
Telefon: 08-581 690 00
Fax: 08-581 692 40
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Akuta ärenden

Vid en akut situation, som vattenläcka eller stopp i kommunens avloppsledningar ska du kontakta:
Kontaktcenter VA & avfall på 08-581 690 00,
telefontid mån-tor 9:00-16:30, fredagar 9:00-15:00.
Utanför telefontiden kan du nå jourhavande på 070-235 21 06.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall
08-581 690 00
va.avfall@upplands-bro.se

VA-jour
070-235 21 06

Kundtjänst för slam och fett
08-558 061 60
slamtomning@relita.se
Jourtelefon: 0771-10 35 00

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-03-24