Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Grönplan

Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus på tätorterna Bro och Kungsängen

Den här grönplanen är den första i sitt slag i vår kommun. Fokus ligger på kulturmiljö och landskapsbild, naturvärden och biologisk mångfald samt sociala värden och rekreation.

Jord- och skogsbruksmark behandlas inte särskilt i denna plan. Det var i samband med att kommunens översiktsplan, "Öp 2000" antogs år 2002 som Kommunfullmäktige beslutade att en grönplan skulle tas fram och omfatta framförallt tätortsområdena.

Kommunen är till stora delar en jordbruksbygd med orörda naturområden och bevarade kulturmiljöer. Det ger kommunen en tydlig grön profil. Upplands-Bro är samtidigt en av landets mest expansiva kommuner när det gäller bostadsbyggande. Utbyggnaden är huvudsakligen koncentrerad till tätorterna Bro och Kungsängen.

Det stora inslaget av gröna miljöer och vatten är ett viktigt särdrag som kommunen strävar efter att bevara och utveckla. Grönplanen är ett viktigt led i detta arbete.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 18 december 2008 § 137 att Grönplanen ska utgöra ett underlag för den fysiska planeringen och kommande översiktsplan, Öp 2010.

Gå till sidan med protokoll från Kommunfullmäktige

Grönplanen består av två separata dokument:

Bakgrundbeskrivning med presentation, mål och sammanfattning av gjorda analyser samt ett förslag med riktlinjer och åtgärder.

Läs förordet och se kartorPDF
Läs dokumentetPDF

Planeringsförutsättningar och analyser som utgör ett underlag för arbetet med planering och genomförande kopplat till samhällets och grönstrukturens utveckling.

Läs förordet och se kartorPDF
Läs dokumentetPDF

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-02-25