Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Miljöövervakning

Miljön förändras ständigt både genom naturliga processer och  mänsklig påverkan. Det är till största delen den mänskliga påverkan som kan följas upp genom så kallad miljöövervakning.

Miljöövervakning innebär att långsiktiga och regelbundna mätningar och provtagningar utförs i syfte att dokumentera tillståndet i miljön för att upptäcka förändringar och följa upp effekterna av genomförda åtgärder.

Främst sker miljöövervakningen på nationell och regional nivå, men till viss del även på lokal nivå. I Upplands-Bro kommun sker miljöövervakningen genom bl.a.

  • Sjöprovtagning varje år
  • Provtagning och bakteriologisk analys av badvattenkvalitén vid sex badplatser under sommarmånaderna
  • Mätning av bakgrundsstrålning på tre platser i kommunen var sjunde månad sedan Tjernobylolyckan
  • Bullerutredningar

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-03-16