Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Farliga verksamheter, Sevesoanläggningar

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. Generellt handlar det om verksamheter med omfattande hantering av brandfarliga, giftiga, miljöfarliga eller explosiva ämnen.

Enligt lagstiftningen har kommunen en skyldighet att lämna information till allmänheten om de inneboende riskerna i respektive verksamhet i kommunen som omfattas av denna lagstiftning. Anledningen är att de personer som kan komma att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka ska få tillräckligt med information om hur de ska agera om en sådan olycka inträffar.

Nedanför listas de farliga verksamheter, så kallade Sevesoanläggningar, som är belägna i kommunen:

 

Sand och Grus AB Jehander

Hammarbyfjällsvägen 1, 197 93 Bro

Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: Ingen tillsyn än

 

Forcit Sweden AB

Hammarbyfjällsvägen 1, 197 93 Bro

Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: Ingen tillsyn än

 

Fresenius Kabi AB

Kraftvägen 1, 196 37 Kungsängen

Information allmänhetenlänk till annan webbplats

Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2013-03-11

 

Frööjd AB

Högbytorp, 197 93 Bro

Senaste tillsynen från Länsstyrelsen: 2015-09-11

Frööjd AB kommer efter 2017 att flytta till Norrboda Gård, 197 93 Bro.

 

Läs mer

Information om Seveso-lagstiftning på Länsstyrelsen Stockholms webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Seveso-lagstiftning hos Myndigheten för samhällskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Lagstiftning

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning (2015:236) om åtgärderna för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrift (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-05-15