Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Miljö och hälsa

Det är viktigt att värna om miljön och invånarnas hälsa, därför är miljö- och hälsoskyddsarbetet en självklar del av kommunens verksamhet.

Miljöavdelningens miljöinspektörer arbetar med tillsyn och kan ge information om det mesta inom miljö, energi, hälsa, smittskydd och strålskydd. Mer om detta hittar du under respektive rubrik till vänster.

Kom gärna och besök oss, men ring först och boka tid eftersom vi ofta är ute på fältet och arbetar. Vi finns i kommunhuset i Kungsängens centrum.

Vad gör Miljöavdelningens miljöinspektörer?

Miljöavdelningen kontrollerar att miljöbalkens och strålskyddslagens regler efterlevs i Upplands-Bro kommun. Inspektioner, provtagningar, utredningar, mätningar och information ingår i tillsynsarbetet. Miljöavdelningen deltar även i den fysiska planeringen liksom i andra former av planeringsarbete inom kommunen.  

Hälsoskydd omfattar tillsyn och handläggning av ärenden som berör bland annat:

 • Enskilda avlopp samt torra toalettlösningar
 • Kompostering (hushållsavfall och latrin)
 • Värmepumpar (berg-, sjö- och jordvärme)
 • Dricksvattenbrunnar
 • Inomhusmiljö (kyla, fukt, mögel, radon, buller, allergier mm)
 • Kontroll av hygienlokaler (t.ex. fotvård, solarier, tatueringslokaler)
 • Kontroll av offentliga lokaler (t.ex. skolor, förskolor)
 • Radon
 • Buller
 • Eldning

Miljöskydd omfattar tillsyn och handläggning av ärenden som berör bland annat:

 • Miljöfarlig verksamhet som industrier, bensinstationer, lantbruk, golfbanor, täkter, skjutbanor, hamnar, flygfält m.m.
 • Kontroll av användningen av köldmedier (CFC)
 • Kemikalier
 • Förorenad mark
 • Oljetankar (cisterner)
 • Muddringar
 • Avloppsreningsverk
 • Övergripande miljöplanering

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-12-08