Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Bygga i Upplands-Bro

Ny broschyr från Boverket - Får jag bygga?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggandet i kommunen styrs dels av lagar, t.ex. plan- och bygglagen, och dels av detaljplaner som gäller för olika områden. Bygg- och miljöavdelningen prövar om det som ska byggas är lämpligt utifrån enskilda och allmänna intressen. Bland annat ska byggnader vara estetiskt tilltalande och utformas med hänsyn till omgivningen.

Bygglovsavdelningen

Bygglovsavdelningen sköter det praktiska arbetet med bygglov. För handläggning av ärenden tar vi ut en avgift enligt taxa. Det finns inga fasta priser, utan avgiften beräknas ifrån fall till fall utifrån olika parametrar såsom årets prisbasbelopp, byggnadens area mm. En avgift tas också ut för eventuell kommunicering, dvs grannehöranden, meddelande om beslutet till grannar/sakägare, samt för kungörelse av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.

Kontakta kommunen

Du som tänker bygga nytt eller ändra din byggnad är välkommen att kontakta kommunen. Hör av dig till bygg- och miljöavdelningen i ett tidigt skede för att ta reda på vad som gäller för din tomt och det du vill bygga! Du kan också få råd och anvisningar om utformning och placering av byggnaden. För att underlätta både för dig själv och oss bör du beställa tid före besöket.

Bygglovsavdelningen svarar på frågor måndag till torsdag mellan kl. 09:00 och 11:00 på telefon 08-581 690 00.

Länk till kommunens webbkarta.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-04-19