Yrkesutbildning för vuxna

Vill du gå en högkvalitativ yrkesutbildning som efterfrågas av branschen?

Pedagogiskt skickliga lärare med gedigen branscherfarenhet, samt praktikperioderna ute i arbetslivet ger dig praktisk erfarenhet samt kontakter som är mycket värdefulla när du söker jobb.

Vuxenutbildningen erbjuder i egen regi följande yrkesutbildning på gymnasial nivå:

Utöver de yrkesutbildningar som vi erbjuder i Kungsängen kan vi även erbjuda yrkesutbildningar genom avtal med andra skolor. Vi erbjuder många utbildningar bl.a. inom flera bristyrken.

Externa anordnare våren 2018

Yrkesutbildningarna finns i flera studieformer så som klassrum, distans och lärling.

För att se hela vårt utbud logga in i vår webbansökan!

Ansökan

Du söker till våra yrkesutbildningar genom vår webbansökan. Behörighetskravet är svenska/svenska som andra språk på grundläggande nivå och till vissa utbildningar även matematik på grundläggande nivå.

Finns inte den yrkesutbildning du är intresserad av i vår webbansökan kontakta våra studie- och yrkesvägledare, syvvux@upplands-bro.se

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
19630 Kungsängen