Trafiklärarutbildning

Nästa utbildning planeras starta i januari 2019. Sista ansökningsdag är 2018-11-15.

Yrkeshögskoleutbildningen till trafiklärare ger dig kvalificerade kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som trafiklärare på ett serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet sätt.

Läs noga igenom information här nedan om behörighetskrav, hur du ansöker, bokar körtest och bokar gruppintervju.


Boka körtest och gruppintervju

Här finner du viktig information om hur du bokar körtest och gruppintervju.

 

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen
  • Svenska 2 eller B
  • Inneha körkort B
  • Godkänt körtest

För dig som inte uppfyller de formella kraven med Gymnasieexamen och svenska finns ändå en möjlighet att bli antagen till en utbildning genom att ansöka på reell kompetens. Utbildningsanordnaren kan nämligen i vissa fall göra undantag om man bedömer att den sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

 

Utbildningsstart januari 2019.
Nästa utbildning planeras starta i januari 2019. Sista ansökningsdag är 2018-11-15.

 

Om utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som trafiklärare på trafikskola. Utbildningen är på Yrkeshögskolenivå och genomförs i samarbete med branschens företag. Denna samverkan borgar för att du som studerande får en aktuell, högkvalitativ och arbetslivsanpassad utbildning. Praktik ut på samarbetsföretagen ingår i utbildningen, och ger dig erfarenhet och kontakter som är värdefulla när du sedan söker jobb.

Utbildningstiden pågår under 60 veckor. Verksamhetsförlagt lärande: Två praktikkurser ingår i utbildningen med sammanlagt 15 veckor.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen till en utbildning. Utbildningsanordnaren kan nämligen i vissa fall göra undantag om man bedömer att den sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Uppfyller du inte behörighetskravet men ändå anser dig som behörig ska du skicka med all dokumentation som du anser talar för att du ändå skall anses som behörig. Dokumentationen kan bestå av ex. kursintyg eller arbetsgivarintyg mm. Bifoga även ett dokument där du motiverar hur du ser att den medskickade dokumentationen styrker att du har en reell kompetens och bör anses som behörig.

För att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av maila vux@upplands-bro.se så tar utbildningsledaren kontakt med dig.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
19630 Kungsängen