Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Unga vuxna-projektet

Efter två år som ett samverkansprojekt kommer Unga vuxna-projektet nu att bli kommunal verksamhet.

Unga vuxna-projektet har riktat sig till unga mellan 16 och 25 år som inte arbetar eller studerar. Unga vuxna-projektet har erbjudit coachning, lotsning och vägledning för att stödja unga att hitta nya vägar till arbete, studier och praktik.

Projektet har varit ett samverkansprojekt mellan Utbildningskontoret och Socialkontoret och avslutades i december 2016. Målet och syftet med projektet har uppfyllts och resultaten har även lett till att en verksamhet kommer att bildas för att ta arbetet vidare.

Just nu pågår rekrytering till verksamheten och i dagsläget tar vi inte emot några nya ungdomar, men snart kommer det att finnas möjlighet igen för unga att få coachning och vägledning för att fortsätta bygga sin framtid.

Kontakt

För vidare kontakt, kontakta Johan Boström, chef Arbetsmarknadsenheten: johan.bostrom@upplands-bro.se

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-12-21