Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Preventionsprojekt

Bild, två glada ungdomar håller om varandra.

Foto: Mostphotos

Med syfte att minska bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) och förekomsten av psykisk ohälsa har kommunen inlett ett preventionsprojekt. Målet är att öka kunskapen om frågorna bland alla som arbetar med ungdomar och att samordna dessa aktörer till att bättre kunna arbeta förebyggande.

I juni 2016 startade det så kallade Preventionsprojektet, som är ett samarbete mellan Utbildningskontoret, Kultur- och fritidskontoret och Socialkontoret i Upplands-Bro kommun.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för samordning av kommunens förebyggande arbete mot ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) samt psykisk ohälsa bland barn och unga.

Projektet möjliggör att kommunen kan arbeta mer strategiskt och långsiktigt med dessa frågor i framtiden genom att en strategi för kommunens preventiva arbete ska arbetas fram. Målgrupp för arbetet är barn och unga i Upplands-Bro kommun.

– Vi behöver öka kunskapen om detta bland alla som arbetar i de olika verksamheterna som har direktkontakt med ungdomar, säger Klara Abrahamsson som är projektledare för projektet.

Kontakt: Lisa Coudek, vikarierande projektledare, 08-581 690 00

lisa.coudek@upplands-bro.se

Stockholmsenkäten

Upplands-Bros elever deltar i Stockholmsenkäten, som genomförs vart annat år bland elever i årskurs nio samt årskurs två på gymnasiet.

Stockholmsenkäten Upplands-Bro 2014-2016PDF

Länsstyrelsens webbsida för länsövergripande statistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholms stads webbsida för mer information om enkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-12-07