Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Trivselledarna fixar lekarna på Lillsjöskolan

Vanja är en av Lillsjöskolans trivselledare som är med och leder olika lekar på skolgården. Många gånger får de även vara en trygg hand till några av de yngsta eleverna.

Vanja är en av Lillsjöskolans trivselledare som är med och leder olika lekar på skolgården. Många gånger får hon och de andra trivselledarna även vara en trygg hand till några av de yngsta eleverna. Foto: Ulf Rask

För att få barnen mer i rörelse på raster och att öka tryggheten har Lillsjöskolan och Råbyskolan numera trivselledare. Det är elever som leder rastaktiviteter för alla elever på skolan två gånger varje vecka. Alla elever som är trivselledare är utbildade genom Trivselprogrammet.

Det är tisdag och klockan är 09.00. Trivselledaransvariga Frida Larsson och Emelie Rosén på Lillsjöskolan välkomnar alla unga trivselledare till samlingen. I dag är elva av de tolv utbildade trivselledarna, som alla går i årskurs 3, med. De ska gå igenom förmiddagens aktiviteter där de först ska leda en dans, Lillsjödansen, där alla elever deltar och sedan en lek där alla som vill vara med kommer med.

– Målet är att alla ska känna sig välkomna att vara med och att det är eleverna som är trivselledare som ska hålla i aktiviteterna, berättar Frida Larsson.

I höstas började Lillsjöskolan med att arbeta med trivselledare där fyra elever från vardera klass i årskurs 3 utsågs att vara med. De utbildades och fick under hösten hjälpa till med aktiviteterna på förmiddagsrasten på tisdagar och torsdagar.

Inför den här terminen valdes nya trivselledare, som också fått utbildning. Den här veckan var det så dags för den första rasten där de skulle få leda rastaktiviteterna.

Det är fritidspersonalen Frida, Emelie och Per Hansson som håller ihop gruppen. Just den här dagen är det dock bara Frida och Emelie som jobbar och välkomnar barnen till mötet. Alla trivselledare är glada och verkar se fram emot den första rasten som trivselledare.

När Frida och Emelie frågar vilka som vill ha ansvaret att berätta om hur leken går till vill nästan alla göra det, så det blir lottdragning om saken. Det resulterar i att Li och Tim får den uppgiften.

Det blir även lottdragning om vilka två som ska visa hur det går till att vara pelikan och pingvin i leken. Där ”vinner” Tilda och Vanja.

För att komma väl förberedda inför dansen som alla ska delta i blir det en sista träning tillsammans med skolans biträdande rektor Jenny Bonér.

Trivselledarna instruerar, tillsammans med Lillsjöskolans biträdande rektor Jenny Bonér, alla elever att dansa Lillsjödansen.

Trivselledarna instruerar, tillsammans med Lillsjöskolans biträdande rektor Jenny Bonér, alla elever att dansa Lillsjödansen.

Därefter är det dags, alla samlas på baksidan av skolan. På en kulle står alla trivselledare och Jenny. När musiken startar blir det dans och rörelse på skolgården. Efter dansen samlas alla som vill vara med och leka en bit bort.

Li och Tim berättar hur det går till att leka leken pingvin och pelikan.

Li och Tim berättar hur det går till att leka leken pingvin och pelikan.

Li och Tim förklarar reglerna samtidigt som Vanja och Tilda visar hur pelikaner och pingviner förflyttar sig. Och så drar leken igång.

Det har, sedan aktiviteterna med trivselledarna startade, visat sig att de äldre eleverna även får fungera som förebilder och en hjälpande hand. Flera av de yngsta eleverna på skolan vill gärna ty sig till de äldre trivselledarna. Så Vanja får den här förmiddagsrasten ägna sig åt två unga elever som gärna vill vara med henne.

– De små känner sig trygga och tyr sig till trivselledarna i de orangea västarna, förklarar Emelie Rosén.

Så det är många vinster med att ha trivselledare på skolan. De som ingår i gruppen får bra träning på att leda och ta ansvar. De är även förebilder och de elever som känner sig lite osäkra kan på ett enkelt sätt få hjälp och stöttning.

 

Trivselledarna har en väst med bokstäverna TL som visar att de är valda trivselledare på skolan.

Trivselledarna har en väst med bokstäverna TL som visar att de är valda trivselledare på skolan.

Relaterad information

Relaterad information

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-02-01