Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Kvalitet och utveckling

Flicka som hoppar

Foto: Jörgen Wiklund, Scandinav bildbyrå

I skollagen anges att huvudmannen systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och på enhetsnivå ska dokumenteras.

Alla förskole- och skolenheter i Upplands-Bro har en plan för det systematiska kvalitetsarbetet. Enheternas planer för det systematiska kvalitetsarbetet ligger till grund för uppföljningar, utvärderingar och analyser under skolåret.

Grundtanken i Utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbe är att lägga vikten vid uppföljning och utvärdering för att stegvis förbättra verksamheten.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-05-02