Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Information för andra utförare

Bild på två glada barn.

I följande dokument hittar du information kring aktuella bidragsbelopp.

Barn- och elevpeng 2017PDF

Kommunens mottagande av betygshandlingar från friskolor

Enligt skollagen (2010:800) 29 kap. 18§, ska huvudmannen för en fristående skola överlämna en elevs slutbetyg eller det betyg eleven fick vid avgång från gymnasieskolan till den kommun där skolan är belägen.

Det som ska överlämnas är en kopia av den betygshandling eleven får. Betygshandlingen förvaras i kommunarkivet.

Starta fristående förskoleverksamhet i Upplands-Bro

Ansökan om godkännande för fristående förskola görs via blankett. Blanketten finner du under relaterad information.

Du som vill ansöka om att starta fristående skolverksamhet i Upplands-Bro kommun lämnar din ansökan direkt till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-12-27