Öppna förskolor

Öppna förskolor finns i Kungsängen och Bro. Där erbjuds förskoleverksamhet, som riktar sig till föräldrar med barn 0-6 år. Dessutom är Öppna förskolan en träffpunkt för föräldrar eller andra vuxna som har ansvar för medföljande barn.

Kontakt

Öppna Förskolan erbjuder barn en pedagogisk gruppverksamhet, samtidigt som den kan ge föräldrar stöd i föräldrarollen. Verksamheten är avgiftsfri och utgår från besökarnas intressen.

Enhetschef
Inés Rivera
Tel: 08- 581 691 01
E-post: ines.rivera@upplands-bro.se

Öppna förskolan i Bro
Tel: 08-581 690 57

Öppna förskolan i Kungsängen
Tel: 08-581 690 18

Nu finns vi på facebook: Öppna förskolorna i Upplands-bro, följ oss där!