Information för andra utförare

Starta fristående förskoleverksamhet i Upplands-Bro

Ansökan om godkännande för fristående förskola görs via blankett.

Blanketten finner du under relaterad information.

Starta fristående skolverksamhet i Upplands-Bro

Du som vill ansöka om att starta fristående skolverksamhet i Upplands-Bro kommun lämnar din ansökan till Skolinspektionen.

I följande dokument hittar du information kring aktuella bidragsbelopp.