Läsårsdata, terminer och lov

 

Läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017

Höstterminens början Onsdag 23 augusti

Höstlov Måndag – fredag, 30 okt – 3 nov (v44)

Höstterminens sista dag Fredag 22 december

Vårterminen 2018

Vårterminens första dag Måndag 8 januari

Sportlov Måndag – fredag, 26 feb – 2 mar (v 9)

Påsklov Tisdag – fredag, 3 - 6 april (v 14)

Lovdag 30 april Lovdag 11 maj

Läsårsavslutning Torsdag 14 juni

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018

Höstterminens början Onsdag 22 augusti

Höstlov Måndag – fredag, 29 okt – 2 nov (v44)

Höstterminens sista dag Fredag 21 december

Vårterminen 2019

Vårterminens första dag Måndag 7 januari

Sportlov Måndag – fredag, 25 feb – 1 mar (v 9)

Påsklov Måndag – torsdag, 15 - 18 april (v 16) Lovdag 31 maj Lovdag 7 juni Läsårsavslutning Torsdag 13 juni

Utöver ovanstående gemensamma lovdagar finns utrymme för ytterligare två lovdagar/studiedagar att läggas in under läsåret 2016/2017 samt ytterligare tre lovdagar/studiedagar under läsåren 2017/2018 och 2018/2019.

Hur dessa dagar läggs ut avgörs lokalt av respektive rektor, men ska inte påverka höstterminens första dag, som ska vara gemensam för alla skolor i kommunen.

Övergång förskola-förskoleklass (fritidshem)

Övergång från förskola till förskoleklass (fritidshem) sker 1 augusti.