Hagnässkolan

Hagnässkolan är en 4-9-skola i Brunna i Upplands-Bro kommun. På skolan finns fler än 400 elever och ett 50-tal personal.

Vår vision är att Hagnässkolan är en plats för elevernas ivriga lärande. De går inte hit för att de måste, utan för att de trivs och för att verksamheten är meningsfull och lärandet spännande.

Vår övertygelse är att trygghet och goda relationer mellan pedagog och elev är viktiga förutsättningar för elevers lärande. Vi har ett väl fungerande trygghetsarbete och pedagogerna har en nära kontakt med såväl elever som vårdnadshavare. Vår gemensamma lektionsstruktur skapar tydlighet och bidrar till arbetsro.

Fokus i utvecklingsarbetet ligger just nu på formativ bedömning och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Den formativa bedömningen hjälper oss att planera och utveckla undervisningen i linje med elevernas behov. Vi strävar efter att ge våra elever bästa möjliga ämneskunskaper genom att hitta utmanande och inspirerande arbetsformer.

Vår fritidsgård Hagan erbjuder på eftermiddagarna en öppen verksamhet för elever i åk 4-6 samt fritidsgårdsverksamhet för åk 6-9 kvällstid.

Under läsåret 16/17 genomförs en modernisering av skolan vilket kommer att leda till ljusare, fräschare lokaler och fler grupprum. I samband med moderniseringen får vi även en ny matsal med eget tillagningskök.

Kontakt

Rektor
Malin Lundberg Jansson
08-581 693 75
malin.lundberg@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Sandra Winkler
08-581 693 76
sandra.winkler@upplands-bro.se

Expedition
Anne-Lie Ramström
08-581 693 74

Hagan
Helene Norén
08-581 690 81 eller 073-6625994

Sjukanmälan
I Vklass-appen eller på 010-888 70 50 senast kl 08:00